Forsikring for barn i barnehagen

Vi håper selvsagt at dere slipper å oppleve en ulykke. Men dersom dette skulle skje, vil forsikringen fra Gjensidige kunne gi dere en hjelpende hånd.

Økonomisk trygghet

Ulykkesforsikringen gir økonomisk trygghet. Dere kan få hjelp til å dekke behandlingsutgifter, samt at forsikringen gir erstatning ved varig medisinsk invaliditet og ved dødsfall.

Forsikringen gjelder så lenge barnet har plass i denne barnehagen.

Behandlingsutgifter

Forsikringen av ditt barn dekker også behandling etter skader eller ulykke.

av offentlig tannlege eller lege (unntatt tannskade pa grunn av spising)

-Medisiner foreskrevet av lege eller tannlege

-Proteser

-Behandling hos kiropraktor etter henvisning av lege

-Reiseutgifter i forbindelse med behandling som er dekket av forsikringen

Forsikringsdekning

-Invaliditet: 500.000

-Død: 100.000

-Behandlingsutgifter: Maks 50.000

-Egenandel: 500

Melde skade

Kontakt barnehagen for å få skademeldingsskjema. Ferdig utfylt skjema leveres til daglig leder som håndterer dette videre.

For mer informasjon om forsikringsvilkår, ta kontakt med barnehagen.