Søke plass

Velkommen som søker til Hompetitten barnehage

Vi følger kommunalt opptak, søknadsfrist for hovedopptaket er i feb/mars. Søsken av barn som allerede har plass hos oss har fortrinnsrett. Ved endringer av barnetallet i løpet av året, kan vi vurdere å ta inn nye barn.

http://www.levanger.kommune.no/Tjenester-a-a/Barn-og-familie/Barnehage/Barnehageplass---soknad/

 

Det tilbys hovedsaklig 100% plass.

Vi følger kommunale satser på oppholdsbetaling.

http://www.levanger.kommune.no/Tjenester-a-a/Barn-og-familie/Barnehage/Betalingssatser/

 

Hompetitten barnehage har full kost i barnehagen, og har egen sats på kostpenger.

 

Når dere har fått innvilget plass, er det mulig å søke Levanger kommune om prisreduksjon for opphold i barnehagen.

http://www.levanger.kommune.no/Tjenester-a-a/Barn-og-familie/Barnehage/Redusert-foreldrebetaling/