Om barnehagen

Hompetitten barnehage AS er en privateid barnehage. Barnehagen åpnet i 2003. Eiere er Rigmor Wiborg, Snøfrid Aune, Laila Fjerdingen og Monika Wikdahl, alle 4 er ansatt i barnehagen.

Hompetitten barnehage ligger i Levanger kommune på Skogn, Holåsen.

Barnehagen ligger i utkanten av boligfeltet. Den har ei unik naturtomt og grenser til skogen.

 

Vi er godkjent for 41 plasser og tilbyr plass til barn fra 0 - 6 år.

Barnehagen har 2 avdelinger, Lillehompen (0-3) og Storehompen (3-6).

 

Vi har fokus på sosial kompetanse og relasjoner. 

Vi ønsker å gi barna en god hverdag, gode erfaringer og gode minner fra barnehagetiden.