Storehompen

Storbarnsavdeling

Storehompen har lokaler i hovedetasjen på Hompetitten.

Vi har pr i dag 23 plasser for barn i alderen 3-6 år, og er 4 voksne pr dag (evt lærlinger, elever o.l i tillegg).

Trygghet og trivsel i hverdagen er det viktigste for oss.  Barna skal oppleve å bli sett og hørt, og deres behov er viktige for oss.

Vi arbeider for å støtte barna i deres utvikling, med fokus på sosial kompetanse og språk. For å se enkeltbarnet og kunne imøtekomme dets behov deler vi ofte opp i mindre grupper.

I hverdagen har vi hele tiden fokus på sosial kompetanse og samspill og hvordan vi er mot hverandre. Her bruker vi blant annet et opplegg som er laget for å øve sosial kompetanse som heter "Steg for steg", her jobber vi med ulike temaer i perioder.

I rammeplan for barnehager er det presentert 7 fagområder som barnehagen skal forholde seg til. Eksempler på temaer vi jobber med under de ulike fagområdene er; kroppen, eventyr, årstider, jul, påske, bevegelse, brannvern, rim og regler, dans og rytme. Kjennskap og kunnskap til disse temaene skjer både gjennom leik inne og ute, i hverdagslige aktiviteter som måltid og påkledning, og i planlagte samlinger og aktiviteter.

Storehompen bruker mest uteområdene "øversia"  og "nersia".  Her kan vi også dele opp i mindre grupper. Vi kan også bruke "Lillehompensia",  det blir mest på ettermiddagen.

Store deler av året har vi en fast turdag i uka for hele gruppa, og i tillegg har vi en delt turdag, 1/2 gr på tur og 1/2 gr i barnehage. Når vi drar på tur bruker vi nærmiljøet, både skogen og leikeplasser. Vi har mange fine plasser /områder vi  går til.

I tillegg til disse turene har vi andre ekskusjoner; feks tur til Levanger hvor vi blant annet besøker biblioteket og leiker i parken. Vi reiser med buss og/eller tog når vi drar dit.

Vi har en egen klubb med et eget opplegg, for våre skolestartere, den kalles Superklubb. Starter i begynnelsen av september og avsluttes med tur til Trondheim i juni. Superklubben er 1 gang i uka, med ulik varighet. Aktiviteter for superklubben som kan nevnes er; besøk i kirka i forbindelse med høytidene, Levangertur både høst og vår, besøker skolen på våren, besøker brannstasjon på våren, og dette er da i tillegg til skoleforberende aktiviteter.

Superklubben har ofte sin aktivitet i "hytta" på nersia. 

De minste barna deltar på "Smurfeklubb" i hytta (oppstart etter jul) sammen med de eldste barna på Lillehompen. Dette er for at de som skal begynne på Storehompen(til høsten) skal bli kjent og trygg med noen på Storehompen. 

Lillehompen og Storehompen samarbeider gjennom dagen. Vi er sammen hver morgen og ettermiddag. I tillegg kan vi disponere hverandres areal hvis det ikke er i bruk; feks når Lillehompen er ute på formiddagen, kan ei gruppe fra Storehompen være nede og leike eller ha annen aktivitet.