Lillehompen

Småbarnsavdeling

Lillehompen har lokaler i underetasjen i Hompetitten.

Vi har 9 plasser for barn i alderen 0-3 år, og er 3 voksne pr dag (evt lærlinger, elever o.l i tillegg).

Vi vektlegger trygghet og trivsel og jobber for å støtte barna i deres utvikling, med spesielt fokus på sosial kompetanse og språk. Trygghet er det viktigste vi kan gi barna i denne alderen,- det er en forutsetning for - og  danner grunnlaget for all videre læring. Derfor bruker vi lang tid på innkjøringsperioden, og deler ofte opp i mindre grupper.

Etterhvert starter vi med temajobbing, der vi feks er innom årstider eller ulike fagområder (feks kropp/bevegelse/helse, kunst/kultur/kreativitet, etikk/religion/filosofi). Temajobbing skjer i inne-og uteleik, samlingsstunder og rutinesituasjoner.

Fra ca mars/april har vi en turdag i uka der vi går på tur i nærmiljøet. Vi har mange fine områder å velge mellom, både i skogen og på leikeplasser.

Lillehompen har eget uteområde med bl.a sandkasse og sklie. I tillegg bruker vi "nersia"- et uteområde vi har felles med Storehompen (3-6 års avdeling).

De eldste barna deltar på "Smurfeklubb" i hytta (oppstart etter jul) sammen med de yngste barna på Storehompen. Dette for å lette overgangen når de etterhvert skal starte på Storehompen selv. Avdelingene er også en del sammen på morgen og ettermiddag.